Elektroinstalace

Silnoproud

Pro investora a objednatele zajistíme napájení elektrickou energií od distributora el. energie p připojení, přes měření až po odběr.

VN – Energocentra, kabelové rozvody

NN – rozvodny NN , kabelové rozvody , elektroinstalace

Slaboproud

V oblasti realizace  slaboproudu zajišťujeme vše od projektu po realizaci v požadované kvalitě technologií.

EPS elektrická požární signalizace

EZS elektronická zabezpečovací signalizace

ER evakuační rozhlas

ACS přístupový systém

CCTV vnitřní kamerový systém

SK strukturovaná kabeláž

STA antenní rozvody

Měření a regulace

V rámci měření a regulace dodáváme systémy k ovládání řídících prvků pro dokonalou optimalizaci zařízení otopných, větracích a světelných soustav tak, aby zvýšili uživatelský komfort a snížili provozní náklady objektů.